Prioritatea mandatului meu va fi reformarea sistemului de învățământ, astfel încât generațiile care urmează să aibă parte de o educație de calitate și de continuitate în învățare. Eu am crescut și am studiat în mediul rural și am văzut cum copii valoroși s-au pierdut pe drum din cauza unui sistem de învățământ deficitar. Deoarece îmi doresc ca acest lucru să nu se mai întâmple, voi colabora cu experți în domeniu și cu colegi din Parlamentul României pentru a crea cadrul legislativ favorabil dezvoltării copiilor și tinerilor, indiferent de mediul din care aceștia provin.

 • Acces la formare inițială și continuă de calitate pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

 • Reconfirmarea calității și prestigiului educației în Liceele Teoretice și Vocaționale și crearea de pachete de beneficii pentru încurajarea întreprinzătorilor în organizarea de parteneriate cu licee tehnologice.

 • Descentralizarea reală și depolitizarea sistemului de învățământ preuniversitar și reorganizarea acestuia pe un model flexibil și orientat spre interesul central al copilului.

 • Politici de salarizare pentru profesorii din bazinele de risc socio-educațional.

 • Sistem incluziv pentru toți copiii prin servicii de consiliere și sprijin de calitate.

 • Ocuparea posturilor din învățământ prin concurs public organizat la nivelul școlii.

 • Conținuturi de învățare adaptate schimbărilor rapide cu care ne confruntăm! Profesorul, mentor și designer de educație, capabil să transforme anii de școală în ani de învățare.

 • Realizarea unei infrastructuri performante digitale la nivelul fiecărei școli.

 • Încurajarea organizării de stagii de internship în timpul facultații: echilibru între muncă și studiu.

 • Educație pentru sănătate și igienă pentru copii și părinți, planificare familială și educație sexuală.

 • Creșterea rolului educației fizice și sportului în sistemul național de educație.

 • O nouă Lege a Tinerilor cu și pentru tineri.

 • Acces real la medicii de familie, în special în rural, și însoțire la medicii specialiști.