Corp de Control al prim-ministrului la Pata Rât

Corp de Control al prim-ministrului la Pata Rât

Interpelare

Către:     Domnul Prim Ministru Mihai Tudose

De la:         Deputat Adrian Octavian Dohotaru

Obiectul interpelării:    Corp de Control la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Cluj-Napoca

 

Stimate domnule Prim-Ministru,

Deficiențele de gestionare a SMID și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor conduc la poluarea Clujului și a coloniilor ghetoizate din Pata Rât.

Consiliul Județean Cluj a atribuit, în 2012, contractul de realizare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în valoare de 107.520.112,98 lei, asocierii Atzwanger SPA, Ladurner Impianti SRL, SC Vel Service și SC Confort SA, care ar fi trebuit finalizat până la finalul anului 2013. Contractul de lucrări reprezintă parte integrantă a proiectului CCI 2009 RO 161 PR 036 „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj” (SMID) (cod SMIS 17116), finanțat în cadrul programul POS Mediu – Axa Prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, în baza Contractului de Finanțare nr. 133140 din 11.07.2011. Datorită implementării dezastruoase, întârzierilor foarte mari și incompetenței contractanților și responsabililor de proiect, această componentă a proiectului nu este finalizată nici în prezent, iar costurile neeligibile pentru realizarea lucrărilor au  atins cote alarmante.

Problemele întâmpinate în cadrul acestor proiecte au fost agravate recent datorită unei alunecări de teren în data de 22.07.2017, care a determinat dislocarea unui volum de maxim 20% din depozitul de deșeuri, ducând la contaminarea mediului situație constatată de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Cluj, și de către  Apele Române. Conform informațiilor disponibile în presă, posibilitatea acestor probleme a fost ignorată de autoritățile abilitate încă din perioada realizării caietului de sarcini, fiind acceptate soluții tehnice care nu erau apte de a preîntâmpina aceste alunecări. Totodată, există informații privind efectuarea unor demersuri pentru a preîntâmpina aceste alunecări, însă nu au fost emise avizele necesare în timp util.

La începutul lunii iulie 2017, Consiliul Județean Cluj anunța semnarea contractului de finanțare vizând „Fazarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Cluj” (Faza a II-a) și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, ceea ce se traduce prin continuarea investițiile începute în Faza I în sectorul de gestionare a deșeurilor, prin completarea, respectiv extinderea infrastructurii existente în domeniu. Valoarea totală a fazei a II-a a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” este de 199.661.868,58 lei, din care 116.429.565,34 lei reprezintă finanțare din fonduri europene nerambursabile, faza a II-a a proiectului SMID fiind finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM).

În legătură cu acest proiect, în spațiul public au apărut informații că există dosare penale înregistrate atât la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cât și la DNA Cluj care privesc modul în care au fost realizate lucrările.

Având în vedere gravele deficiențe în implementarea acestui proiect, vă cerem să dispuneți un control al Corpului de Control al Primului Ministru care să verifice modul în care această instituție a administrat problemele survenite, modul în care au fost recuperate sau se are în vedere recuperarea prejudiciilor aduse din culpa prestatorilor de lucrări și servicii, contractați în faza I a proiectului SMID.

Pentru a pune capăt problemelor recurente care apar în administrarea acestor proiecte considerăm necesară identificarea funcționarilor responsabili de aceste deficiențe, în vederea aplicării unor sancțiuni corespunzătoare.

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.

Cu respect,

Adrian-Octavian Dohotaru

deputat USR de Cluj

Foto: Dan Perjovschi la Pata Rât

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>