Desființarea sau reorganizarea agențiilor, autorităților și instituțiilor, care deși sunt finanțate cu bani publici sau beneficiază de privilegii de la stat, nu sunt în mod real în serviciul cetățeanului. În plus, obligativitatea ca acestea sa raporteze public indicatoriii de performanță, numărul de beneficiari și bugetul cheltuit.

Statul român are 13.751 de ordonatori de credite. Agenții, instituții, autorități care își desfășoară toate activitatea având un mare punct în comun, faptul că sunt finanțate din banii noștri luați din taxe și impozite.

Multe dintre bugetele acestor agenții au explodat în ultimii ani, preponderent în zona cheltuielilor de personal. Multe își desfășoară activitatea fără niciun fel de control serios asupra cheltuirii banilor publici, fără niciun criteriu de eficiență sau performanță și fără să le fie pusă vreodată la îndoială rațiunea de a exista. Odată ce apar, ele pur și simplu își continuă existența.

Măsura concretă

Auditarea tuturor agențiilor finanțate de Statul român sau autofinanțate, dar care beneficiază de monopoluri/privilegii de stat, în vederea desființării sau reorganizării celor care nu fac decât să cheltuiască banii contribuabililor și care nu-și justifică existența.

Obligativitatea raportării publice a indicatorilor de performanță, a numărului de beneficiari și impactul asupra acestora, și a fiecărui leu cheltuit.

Desființarea sau reorganizarea lor se va face pe baza auditului intern și a unei evaluări de la beneficiarii direcți și de la cei afectați de activitatea autorității.

Dintre acestea, am reperat deja câteva:

  • Academia de Științe ale Securității Naționale
  • Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Schimbările preconizate sunt:

  • Reducerea semnificativă a cheltuielilor publice și posibilitatea de a redirecționa acele fonduri către alte proiecte viabile.
  • Un stat care nu se mai împrăștie în mii de agenții, ci care devine mai concentrat pe îndeplinirea sarcinilor sale.

Impact bugetar

Estimare a impactului bugetar: impact pozitiv

Instituția responsabilă

Ministere, agenții, autorități: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice