Joi înainte de Consiliu – ședința Consiliului Local Cluj-Napoca (15.06)

Joi înainte de Consiliu – ședința Consiliului Local Cluj-Napoca (15.06)

Vă prezentăm un rezumat al proiectelor de Consiliu Local care vor fi discutate vineri, 15 iunie, de la 13 la Primăria Cluj-Napoca. În cursul zilei de astăzi s-au adăugat încă 16 (36 a-p) puncte pe ordinea de zi pe care le vom adăuga acestui text de îndată ce ne permite timpul.

1. Se propune trecerea în proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca:

 • Un imobil în suprafață de 61 mp pe strada Romul Ladea 120A, (p. 1)
 • Două imobile, de pe strada Edgar Quinet 33 și 35, în suprafață totală de 120 mp. (p. 2 și 3)

*Aceste imobile se află pe lungimea infrastructurii rutiere și ar putea fi folosite pentru lărgirea acesteia.

2. Înscrieri în Cartea Funciară:

 • Piața Abator – 7469 mp (p. 4);
 • Strada Sindicatelor – 608 mp cu destinație de drum (p. 5);
 • Strada George Coșbuc – 9090 mp cu destinație de drum (p. 6);
 • Strada Daniil P.  Bărcean – 9787 mp cu destinație de drum (p. 7);
 • Strada Emil Racoviță – 8373 mp cu destinație de drum (p. 8);
 • Strada Cuza Vodă – 7802 mp cu destinație de drum (p. 9)

3. Baza Sportivă „Unirea” din Mănăștur

Se propune trecerea unei suprafețe de 22375 mp, parte din Baza Sportivă „Unirea” din Mănăștur, în domeniul privat al Municipiului. Suprafața este parte dintr-un litigiu cu Unirea SA, care a câștigat dreptul de proprietate în instanță și este administrată de fostul consilier local PSD Pop Virgil Radu. (p. 10)

4. Transferarea dreptului de concesiune

Se propune transferarea dreptului de concesiune asupra spațiului comercial nr. 51 de pe Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, în favoarea Kepler Line SRL, în urma dobândirii dreptului de proprietate asupra acesteia. (punctul 11)

5. Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu:

 • Extindere și etajare hală de producție pe Calea Baciului 81-83, pentru Cina Carmangerie SRL (p. 12),
 • Imobil cu funcțiuni mixte pe str. Croitorilor 27 pentru Gorcea Ovidiu și Gorcea Mărioara (p. 13),
 • Imobil birouri pe str. Constantin Brâncuși 57-59 pentru Oprean Voicu și Oprean Delia Alina (p. 14),
 • Casă familială pe str. Livezeni nr. 6A, pentru Tutaș Adrian Florin și Tuta Olimpia Loredana (p. 15),
 • Extindere etaj corp administrativ pe str. B. P. Hașdeu nr. 6 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello (p. 16),
 • Extindere casă unifamilială cu o unitate locativă pe str. Ilie Măcelaru, Grigorovici Călin și Grigorovici Cecilia Catrinel (p. 17),
 • Construire locuință unifamilială pe str. Vrancea nr. 13A, pentru Tălnaci Gabrie (p. 18),
 • Mansardare locuință unifamilială pe str. Madach Imre nr. 21, pentru Șansor Sorin Sabin și Todea Leotina (p .19),
 • Extindere clădire de birouri cu garaj, pe str. Sobarilor nr. 33, pentru Profi Construct SA (p. 20).

6. Aprobarea unor Planuri de Urbanism Zonale:

 • Construirii unei stații de distribuție carburanți pentru firm Rompetro în zonă de activități economice cu caracter industrial pe str. Traian Vuia nr. 222E, pentru Acord Com S.A. (p. 22)
 • Extindere Complex Medicala III – Chirurgie  III, între străzile Croitorilor nr. 5 și Iașilor nr. 16 pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor. (p. 22)

7. Refacerea instalației de alimentare cu energie termică la Colegiul Național George Coșbuc

Se propune aprobarea indicilor tehnici necesari pentru refacerea instalației de alimentare cu energie termică pentru încălzire și consum în cadrul clădirilor A1, A2, B și C de la Colegiul Național George Coșbuc, pe str. Avram Iancu nr. 70-72, în valoare de 144 959.26 lei (fără tva) (p. 23).

8. Cluj Innovation Park

Se propune prelungirea mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de două luni. (p. 24)

 • Din Consiliul de Administrație, 5 membri au mandat până în 2022, iar Rus Răzvan-Alexandru și Gavril Adina au un mandat provizoriu de 4 luni, numiți în 12.02.2018. Membri Consiliului cu mandat integral sunt:

  • Bugnar Vasile Iulian,
  • Daniel Arpad Zoltan,
  • Chiorean Teodor-Alin,
  • Pop Gheorghe,
  • Ghiță Irina-Elena.

Prelungirea este necesară întrucât în cadrul procesului de recrutare și selecție pentru postul liber niciun candidat nu a fost admis.

9. Societatea Sala Polivalentă S.A.

Se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare) (p.25)

 • Ordinea de zi a Adunării Ordinare va fi:
  • Constatarea încetării mandatului a administratorului provizoriu Daniel Vaman,
  • Consiliul Local va propune numirea lui Antal Geza în Consiliul de administrație cu un mandat egal cu a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.
  • Îndeplinirea formalităților de intrare în funcție a noului numit,
  • Îndeplinirea formalităților de publicitate la Registrul Comerțului a acestei numiri de către Directorul General al Sălii Polivalente SA – Ionuț Rusu.
 • Membri Consiliului de administrație cu un mandat de 4 ani, valabil până în februarie 2022 sunt: 
  1. Bugnar Vasile Iulian,
  2. Călian Petru,
  3. Colcer Dorel,
  4. Rad Vasile Daniel,
  5. Pojar Daniel
  6. Macovei Vasile Dan

10. Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ECO-Metropolitan Cluj

Se propune aprobarea noii cotizație de membru a Municipalității la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ECO-Metropolitan Cluj de la 80 439 lei, pentru 2017, la 80 777 lei. (p. 26)

 • Bugetul anual total al asociației pentru 2018 este 262 497 lei care se calculează proporțional cu populația totală a județului (726881 persoane și 0.25 lei pe persoană)

11. Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice

Se propune aprobarea participării și a contribuției proprii aferente Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin baze de date minimale: de la planificare la practică – Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice” (CAN-MDS II). (p. 27)

 • Valoarea participației Direcției va fi valoare de 1928 euro.
  • Sumele totale acordate de către participanți printre care se numări și universități și alte organizații cu scop social este în valoare de 160 572 EUR
 • Contribuția integrală a Uniunii Europene la acest proiect atinge 80% din totalul proiectului, în valoare de 802857 EUR.

12. Reprezentarea orașului la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL

Se propune aprobarea protocolului de colaborare și a cheltuielilor pentru reprezentarea orașului la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 8-10 octombrie 2018. (p. 28)

 • Costurile se împart după cum urmează
  • Municipiul Cluj-Napoca = 95 200 lei;
  • Județul Cluj = 95 200 lei;
  • Parteneri privați =  200 600 lei;
 • Oferta invitatului precizează că acceptarea invitației trebuia făcută până pe 10 iunie 2018.
 • Categoriile de cheltuielile cuprinse pentru participare sunt:
  1. Închiriere stand și sală de conferință – 35 000 EUR
  2. Taxe logo co-expozanți  13 000 EUR
  3. Realizare materiale vizibilitate – 18 000 EUR
  4. Broșuri, materiale promoționale, protocol – 7000 EUR
  5. Transport + logistică – 8000 EUR
  6. Acces – 4000 EUR.
 • Prețurile includ TVA.

13. Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale

Se propune aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018. (p. 29)

14. Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Se propune înființarea unei noi creșe pe str. Donath nr. 238, în subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, cu denumirea Căsuța Iepurașilor. (p.30)

15. Direcția de Asistență Socială și Medicală

Se propune alocarea a 50.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate. (p 31)

 • Costul pentru un ghiozdan cu tot cu rechizite pentru întregul an școlar este stabilit la 100 de lei cu tva inclus.

16. „Diplome de aur”

Se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, celor 32 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. (p. 23)

17. Plângeri prealabile

 1. Modificarea încadrării funcționale a terenului din str. Făgetului nr. 4. (p . 33)
 2. Aprobare PUG pentru modificarea încadrării funcționale a terenului din Valea Fânațelor format din 39 de parcele ( p. 34)
 3. Acordarea de despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului încadrat ca spațiu verde în zona Pepinieră Becaș, prelungire str. 25 Oct 1944, în Parcul Est (p. 35)

Ordinea de zi suplimentară adăugată în cursul zilei de joi:

 1. Regia Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Se va propune darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca a centralelor termice instalate în câteva instituții de învățământ (p. 36a):

 • Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior – 163 095.84 lei
 • Liceul Teoretic Avram Iancu – 922 730.52 lei
 • Liceul de Muzică Sigismund Toduță – 239 337.86 lei
 • Grădinița Mămăruța – 112 190.9 lei
 • Grădinița Căsuța Poveștilor – 52 046.43 lei

2. Proiectul „InnovaTO-r”, în cadrul Programului Oprerațional URBACT III

Se va propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „InnovaTO-r”, în cadrul Programului Oprerațional URBACT III: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă și a cheltuielilor legate de acesta. (p 36 b)

 • Valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Cluj-Napoca este de 15 695 EUR pentru faza I, din care contribuția nerambursabilă din partea UR este de 85%, iar cofinanțarea națională prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este în valoare e 2040/35 EUR. Municipiul Cluj-Napoca va contribui cu doar 313.90 EUR.
 • Proiectul își propune „prin activitățile de schimb transnaționale la nivel de rețea și prin crearea Planului integrat de acțiune la nivel local, orașele partenere vor învăța să lucreze la provocările cu care se confruntă, utilizând o abordare participativă”.
  • Pe scurt, este un proiect care încurajează bune practici și schimb de experiență între administrațiile locale din multiple orașe din UE.

Sumele reprezintă valoarea de inventar a instalațiilor predate

3. Parteneriat Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente 

Aprobarea Acordului de Parteneriat Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2021-2027. (36 c)

 • Acordul este un protocol de colaborare între Municipiile din Județul Cluj și Satu-Mare, Bistrița, Baia Mare, Oradea și Zalău pentru a pune bazele unor proiecte viitoare privind elaborarea strategia regională de mobilitate și orașe inteligente. 

4. Modernizări ale sistemelor de iluminat

Modificarea Hotărârii de CL nr. 249/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public și modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED”). (36 d)

 1. Proiectul este parte din Programul de Cooperare Elvețiano-Român și care acoperă o valoare de 3 503 425.12 lei, echivalentul a 824 529.33 CHF.
 2. Proiectul inițial nu a fost aprobat în totalitate de către partenerii elvețieni pentru că au inclus activități care au fost achiziționate deja și nici activități în afara obiectivului proiectului. Valoarea inițială a fost de 2 713 739 lei pentru următoarele 5 proiecte.
 3. Astfel, este nevoie de modificarea acordului inițal pentru a finaliza finațarea celor 5 obiective:
  1. Automatizarea sistemului de aprindere a iluminatului public – 210700 lei
   • Implementare în 90 de zile de la 27.03.2018
  2. Stați de încărcare pentru autovehicule electrice – 232 172 le
   • Implementare în 150 de zile de la 26.03.2018
  3. Iluminat treceri de pietoni nesemaforizate (etapa I) – 564155.69 lei
   • 20 de treceri de pietoni ce vor fi renovate în 7 luni din care trei luni procedura de achiziție
  4. Iluminat treceri de pietoni nesemaforizate (etapa II) – 1 184 752 lei
   • 42 de locați diferite ce vor fi renovate în 7 luni din care trei luni elaborare și aprobare studii de fezabilitate în Consiliul local și 4 luni proiectare și execuție.
  5. Înlocuire aparate de iluminat din Parcul Central Simion Bărnuțiu  – 521 987.20 lei
   • Implementare în 7 luni

5. Cotizația anuală de membru al Asociației Municipiilor

Aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România. (36e)

 • 161 286 leu care se calculează după formula 0.5 lei/locuitor/an x nr. de locuitori raportat de INS la 1 ian anului anterior celui pt. care se plătește cotizația și se plătește din bugetul local.

6.  Punerea în executare a unei Sentințe Civile

Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 138/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 4032/211/2017 (36 f)

 • Municipiul Cluj-Napoca este obligat să vândă imobilul din str. Rene Descartes nr. 11, ap. 1, în suprafață de 125.27 mp, către actualul chiriaș.

7.  Vânzarea unei locuințe

Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 25, cu o suprafață de 89.33 mp, în favoarea doamnei Zaharia Margareta (36 g)

 • Vânzarea are loc în baza legii 112/1995, fiind vândut actualilor chiriași.

8. Aprobarea unor măsuri cadastrale:

 1. Însușirea Documentației cadastrale de alipire și repoziționare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72 (36 h)
 2. Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă” (36 i)
 3. Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, aferent Școlii Gimnaziale ”Iuliu Hațieganu” (36 j)
 4. Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane nr. 7, aferent Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” (36 k)
 5. Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu f.n. (36 n)
  • Înscrierea este necesară pentru amplasarea unui monument care să comemoreze personalități istorice.
 6. Însușirea documentației tehnice de înscriere pe str. Războieni 67A, Aferent Grădiniței „Floare de iris” (36 o)
 7. Includerea unui teren în suprafață e 870 mp pe str. Septimiu Albini nr. 91-93 în domeniul public al municipiului în capitolul „Școli, Grădinițe” (36 p)

9. Informare privind o plângere prealabilă 

 • Municipiul Cluj-Napoca este obligat să atribuie în folosința reclamantei o suprafață de 300 mp din terenul aflat în proprietatea privată a Municipiului Cluj-Napoca. (36 l)

Reorganizarea Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale

Vineri înaintea ședinței a fost adăugată și reorganizarea Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale pe ordinea de zi (36 r)

 1. Se aprobă organigrama, statutul de funcții, statutul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului public pentru Administrarea obiectivelor culturale,
 2. HCL 125/2015 și HCL 297/2017 încetează să producă efecte,
 3. Se reorganizează activitatea Casei de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca,
 4. Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale (SPAOC) va absorbi Casa de Cultură Municipală, iar organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare vor fi actualizate:
 5. Noul serviciu va avea 35 de posturi (6 conducere + 29 execuție):
  1. 1 Director General
  2. 1 Director al Casei Municipale de Cultură
  3. 9 Serviciul Managementului evenimentelor
  4. 8 Serviciul Programe și strategii culturale și pentru tineret
  5. 8 Serviciul Economic, Juridic, Resurse Umane,
  6. 8 Serviciul administrativ – achiziții publice
 6. Activitatea acestuia va fi desfășurată în următoarele puncte:
  1. Vechiul Casino, PArcul Central „Simion Bărnuțiu”
  2. Cinematograful Dacia, str. Bucegi 11B
  3. Cinematograful Mărăști, Str. Aurel Vlaicu 3A,
  4. Turnul Croitorilor, str. Baba Novac 35,
  5. Turnul Pompierilor, str. Tipografiei 8,
  6. Centrul pentru Tineret, str. Iuliu Maniu 1
 7. Obiectivele și activitățile asumate sunt împărțite în
  1. Managementul evenimentelor – Centrul de Cultură Urbană,
  2. Programe și strategii culturale – Casa Municipală de Cultură,
  3. Programe cinematografice și activități culturale pentru comunitate  – Cinematografele Dacia și Mărăști,
  4. Activități pentru tineret – Centrul pentru Tineret,
 8. Mărci ale Serviciului Public care funcționează sub umbrela acestuia:
  1. Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca
  2. Centrul pentru Tineret Cluj-Napoca
  3. Cinema Dacia Cluj
  4. Cinema Mărăști
  5. Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca
  6. Ansamblul Coral „Voci Transilvane”
  7. Clubul Epigramiștilor
  8. Cercul foto „Lumex”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>