Revigorarea Institutului Ana Aslan și crearea unei rețele naționale la standarde europene pentru asistență medicală geriatrică, cercetare și gerontologie socială, îngrijire geriatrică și paliativă.

Industria de îngrijire din România și din Europa în general, adică serviciile de îngrijire și terapie pentru afecțiuni cronice oferite îndeosebi populației vulnerabile (ex:  vârstnici si persoane cu dizabilități) are o cerere potențială uriașă pe fondul schimbărilor demografice actuale (îmbătrânirea populației, creșterea numărului de persoane vârstnice cu viață activă).

Portabilitatea asigurărilor de sănătate și a pensiilor la nivel european, ce va fi stimulată puternic prin revizuirea Regulamentului 883 cu privire la Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, va permite României să atragă un număr consistent de clienți din vestul Europei prin dezvoltarea acestei industrii. Doar în acest mod se vor putea dezvolta servicii viabile și pentru cererea internă, care altfel este insuficientă pentru a determina o masă critică.

România ar avea astfel șansa de a atinge simultan patru obiective importante de politică publică:

  1. stimularea întoarcerii în țară a unui număr de până la 300.000 de specialiști în domeniul medical (doctori, asistenți medicali, asistenți personali profesioniști, infirmieri) ce activează în vestul și nordul Europei, educați în România (avantaj competitiv unic ca amploare în Europa Centrală și de Est). Conform OECD, 17% (cca. 320.000) din femeile din diaspora lucrau în domeniul sănătății, inclusiv în spitale, îngrijire la domiciliu și alte activități domestice. Peste 60.000 de români din diaspora europeană sunt doctori sau asistenți medicali.
  2. dezvoltarea unui sector de servicii cu valoare adăugată mare, cu impact pozitiv în PIB, buget și balanța de plăți;
  3. reducerea semnificativă a facturii publice de sănătate, prin îngrijirea preventivă și de mentenanță a populației interne vulnerabile;
  4. oferirea de servicii de îngrijire pentru persoane vulnerabile a căror viață activă este condiționată de tratarea afecțiunilor (ex: afecțiuni reumatice, boli cronice, depresie/demență etc.)

Obiective intervenție

a. Revigorarea cercetării-inovării în geriatrie și discipline înrudite – investiție în cercetarea medicală universitară și privată de vârf și atragerea de talent șicercetători de oriunde din lume

În România la nivelul universităților de Medicină, există deja disciplina de Geriatrie în orașe precum: București, Cluj, Iași, Târgu Mureș, Timișoara, Constanța. Tradiția de cercetare în domeniul îngrijirii balneo trebuie luată în considerare.

b. Dezvoltarea brandului fanion și a metodei Ana Aslan ca ancoră a turismului medical de îngrijire

c. Investiție în transformarea Institutului Ana Aslan într-un pol de excelență de terapie și inovare;reabilitarea complexului din Otopeni

Institutul de Gerontologie și Geriatrie a fost fondat în anul 1952. Institutul a fost condus de Acad. Prof. Dr. Ana Aslan, având ca obiect de activitate asistența medicală geriatricăcercetarea și gerontologia socială. În anul 1974, Institutul se extinde cu o secție clinică nouă situată într-un decor natural, pe o suprafață de 33 ha, la Otopeni. Clădirile fac parte din patrimoniul arhitectural, fiind o creație a lui I. D. Berindei. Refacerea Institutului Ana Aslan presupune reabilitarea corpurilor vechi și construirea unui corp de clădire nou, după modelul celui actual, refacerea bazinelor, a caselor din complex etc. În prezent, capacitatea este de 2.000 de cure de tratament pe an, iar în urma investiției s-ar putea ajunge la peste 10.000, fiind cel mai mare complex similar din Europa Centrală și de Est.

d. Investiție în rețeaua TBRCM (deținută de Casa Națională de Pensii: hoteluri în 13 stațiuni balneo) și transformarea în Centre Regionale Ana Aslan

e. Co-investiție în proiecte private în domeniu – industrie farma-cosmetică, clinici de îngrijire,turism balnear etc.

Sursa de finanțare

Măsurile propuse în acest angajament se pot finanța ca un pachet unitar prin fonduri europene, din cadrul Mecanismului pentru Redresare și Reziliență.

Buget preconizat: 500 milioane de euro

Monitorizare-evaluare

  • Produse proprii în industria farma-cosmetică
  • Număr de pacienți români/an tratați (metoda Ana Aslan)
  • Număr de pacienți străini veniți în România în rețeaua Ana Aslan
  • Economic – capital străin atras în România prin agenții de turism sau direct prin încheierea unor acorduri între state
  • Număr de noi locuri de muncă în toată rețeaua de geriatrie (balneo-medicală)