Horea Matiș - USR Cluj
Horea Matiș

Horea Matiș

Candidat desemnat de filiala USR Huedin pentru Primăria și Consiliul Local al Orașului Huedin

MATIŞ HOREA-DORIN (n. 21 octombrie 1972 în oraşul Huedin)

Dl Horea Matiș este născut în orașul Huedin unde a urmat studiile primare și gimnaziale și unde s-a întors după studiile universitare pentru a se implica activ în comunitatea locală.

A urmat studiile primare şi gimnaziale între anii 1979-1987 la Şcoala Generală Huedin (azi Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin) și cele liceale între anii 1987-1991 la Liceul Teoretic Huedin (azi Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin). Între anii 1992-2002 a studiat la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca: Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie (1992-1997); Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Secţia Administraţie Publică (1997-2001); Facultatea de Istorie şi Filosofie, Studii aprofundate, Specializarea Istorie Orală (2001-2002).

Din anul 1997 dl Horea Matiș predă ca profesor în învățământul preuniversitar disciplinele istorie, cultură civică, științe sociale și istorie locală:

Între anii 1997-2019 a predat la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin, Şcoala cu clasele I-VIII Bologa şi Grupul Şcolar Huedin / Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin. S-a perfecționat pe linie metodică obținând definitivatul (1999), gradul didactic II (2003) şi gradul didactic I (2008) în învăţământ.

Din anul 2015 este Membru în Corpul Experţilor în Management Educaţional al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Formare continuă:

Cursuri/seminarii/stagii de formare profesională şi managerială în calitate de profesor: „Iniţiere IT şi Utilizare AeL“ (2007); „Coordonarea activităţilor de arhivare“ (2008); „Standarde naţionale în învăţământul preuniversitar“ (2008); „Expert achiziţii publice“ (2009); „Asigurarea şi managementul calităţii în educaţie.

Aplicaţii practice corelate cu metodologia ARACIP: „Manager proiect“ (2009); „Director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştrii“ (2009); „Comunicare şi leadership“ (2009); „Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii“ (2010); Certificat E.C.D.L. Start (2011); Permisul european de conducere a computerului Start (2011); „Mentor“ (2011); „Şcoala românească – mediu incluziv“ (2012); „Management Educaţional European“ (2015); „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții“ (2015); „Profesionalism și performanță în management – schimb de experiență profesională“ (2017); „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar“ (2017);  „Educația pentru drepturile de proprietate intelectuală“ (2017); „Violența în mediul educațional“ (2018); „Istoria și resursele digitale europene“ (2019).

Colaborarea managerială în cadrul unor instituții de la nivelul orașului Huedin este reliefată de calitatea de membru (reprezentant al părinților și/sau al Consiliului Local Huedin) în Consiliile de Administraţie de la: Grădiniţa „Prichindeii Veseli“ (2006-2009); Grupul Şcolar Huedin (2007-2012); Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin (2012-2016); Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin (2013- prezent); Clubul Copiilor Huedin (2014-2016).

Experiența managerială:

Director la Grupul Şcolar Huedin (azi Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin) între anii 2007-2012 (prin concurs din anul 2008); Director la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin începând cu anul 2017(prin concurs organizat în anul 2016); Membru în Consiliul Local Huedin (1997-2000 din partea Alianței Civice – parte componentă a C.D.R.) ( 2012-2016, 2016 – 2019 independent). 

În cadrul consiliului Local Huedin dl Horea Matiș a activat în trei comisii de specialitate: Comisia pentru activități economice și agricultură (1997-1998); Comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport 1998-2000 și 2012-2016); Comisia de muncă, protecție socială și juridică (2016 – prezent).

Activitatea de cercetare şi publicistică:

În plan profesional, dl Horea Matiș a desfăşurat şi activitate de cercetare și documentare (1997-2000 şi 2004-2005) în vederea publicării mai multor cărţi având ca tematică rezistenţa anticomunistă din zona Huedinului (Grupurile „Teodor Şuşman“, „Capotă-Dejeu“, „Cruce şi Spadă“). Aceste lucrări au fost publicate în anii 2003, 2004, 2005, 2006 şi 2009 sub sub conducerea prof. univ. dr. Doru Radosav director al Institutului de Istorie Orală de la Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca În baza acestor colaborări am contribuit le realizarea următoarelor cărți având ca tematică rezistența anticomunistă din zona Huedinului: Rezistenţa anticomunistă din Apuseni – Grupurile „Teodor Şuşman“, „Capotă-Dejeu“, „Cruce şi Spadă“. Studii de istorie orală, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003; Rezistenţa anticomunistă din România. Grupul „Teodor Şuşman“ (1948-1958). Mărturii., Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2004; Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România III. Grupul „Cruce şi Spadă“. Mărturii., Ediţia I, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005; Rezistenţa anticomunistă din România. Grupul „Capotă-Dejeu“ (1947-1957). Mărturii., Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006; Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din România II. Grupul „Cruce şi Spadă“. Mărturii., Ediţia a II-a, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009.

Coautor de cărţi: Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice, Editura „Grinta“, Cluj-Napoca, 2006;  Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2008; Spitalul Huedin 100 de ani de existenţă (octombrie 1912 – octombrie 2012), Editura DOKIA, Cluj-Napoca, 2012;  Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin. 50 de ani în slujba educaţiei. – Studiu monografic, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2013; Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2014; Marea Unire Contribuții din zona Huedinului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018 – Învățământul românesc din Huedin la centenar (1919-2019), Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2019; Marea Unire Contribuții din zona Huedinului, Ediția a II-a, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2019

Coordonator de cărţi: Anuarul Grupului Şcolar Huedin pe anul 2008-2009, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2009;  Anuarul Grupului Şcolar Huedin pe anul 2009-2010, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2010; Anuarul Grupului Şcolar Huedin pe anul 2010-2011, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2011; Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia I, 2014 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2015; Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia a II-a, 2015 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2016; Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia a III-a, 2016 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2017; Anuarul Concursului de Creaţie Literară „Octavian Goga – în actualitate“, Ediţia a IV-a, 2017 Huedin, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2018; Anuarul Liceului Teoretic „Octavian Goga“ pentru anul școlar 2016-2017, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2018

Autor: Consiliul Local Huedin (iunie 2012 – mai 2016): aspecte administrative, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă“, Cluj-Napoca, 2016

Redacţional: Membru în colectivul de redacţie al Cenaclului literar din Huedin care a editat Suplimentul „Claviaturi“, în cadrul revistei „Tribuna“ din Cluj-Napoca – Membru al Redacției Revistei „Glasul“ – Revistă de cultură și spiritualitate creștină editată de Protopopiatul Ortodox Român Huedin.

Distincții:

2008 – Premiul şi Diploma de excelenţă – acordate de către Primăria şi Consiliul Local Huedin (H.C.L. nr. 55 din 21.IV.2008) pentru activitatea profesională şi publicistică desfăşurată în anul 2007 – coautor al monografiei oraşului Huedin – „Huedinul, o localitate pe drumul spre Europa – aspecte monografice“;

2011 Diplomă de aleasă cinstire acordată de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul al Clujului, Maramureșului și Sălajului – Distincția „Protopop Aurel Munteanu“ – acordată de către Protopopiatul Ortodox Român Huedin pentru realizarea la Grupul Școlar Huedin (azi Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin) a Capelei școlare „Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor“

2018 Distincția Protopop Martir „Aurel Munteanu“ acordată de către Potopopul Ortodox de Huedin Dan-Ionuț Lupuțan pentru susținerea și promovarea activităților culturale legate de marcarea Centenarului României Mari

2019 Diplomă de aleasă cinstire, ca membru al Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Octavian Goga“ Huedin, acordată de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul al Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru realizarea la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin) a Capelei școlare „Sfântul Benedict de Nursia – ocrotitorul tinerilor studioși“ – 2019 Ordinul „Mihai Vodă“ acordat de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul al Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru realizarea la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin) a Capelei școlare „Sfântul Benedict de Nursia – ocrotitorul tinerilor studioși“