Versiunea 1.0, 05 septembrie 2020

 

Cap. I. Date despre operatorul de date

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bld. Aviatorilor, Nr. 9, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail [email protected], website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”).

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) este un partid politic cu sediul în Str. Finlanda, Nr. 15, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 40337570, cont bancar RO20 RNCB 0085 1619 7339 0001, deschis la Banca Comercială (denumit în continuare “PLUS”), email [email protected], website www.ro.plus.

USR și PLUS au calitatea de operatori asociați în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Referirile singulare la partid au in vedere atat USR cat si PLUS.

Operatorii USR si PLUS  respecta drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Prezenta nota de informare explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal cu ocazia strangerii de semnaturi in vederea intocmirii listelor de susținători ai listelor de candidați propuse de partidele politice pentru alegerile parlamentare organizate in Romania in 2020 precum si  drepturile acordate de legislația in vigoare si de regulamentul GDPR.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care dumneavoastra ni le furnizați dumneavoastră prin intermediul platformei “Sustine!”administrata de catre Asociația G2, o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în România, București, Str. Tomis nr. 12, bl. C1, ap. 15, Sector 3, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 21444/A/2016 acordat la data de 26.02.2016 vor fi utilizate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidelor politic menționate.

 

CapII. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Prelucram datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate furnizate direct de dumneavoastră nume, prenume, data nasterii, seria si numarul cartii de identitate, precum si date care ne permit a lua legatura cu dumneavoastra: adresa de e-mail, numar de telefon.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt nume, prenume, data nasterii, seria si numarul cartii de identitate, email, telefon, respectiv o parte din cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea  pe site-ul  platformei “Sustine!” administrată de catre Asociația G2, o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în România, București, Str. Tomis nr. 12, bl. C1, ap. 15, Sector 3, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 21444/A/2016 acordat la data de 26.02.2016

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

 

Cap. III. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Inregistrarea dumneavoastra ca susținător in vederea intocmirii listelor de susținători ai listelor de candidați propuse de partidele politice USR PLUS pentru alegerile parlamentare organizate in Romania in 2020;
 2. Comunicarea cu dumnevoastra in urma inscrierii dumneavoastra ca sustinator al partidelor USR PLUS in vederea intocmirii listelor de susținători ai listelor de candidați propuse de partidele politice USR PLUS pentru alegerile parlamentare organizate in Romania in 2020.

 

CapIV.  Temeiuri juridice de prelucrare:

 1. Temeiul deservirii unui interes public, conform art. 6 lit. e din regulamentul GDPR pentru acele situații in care este necesara realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public (aferenta procesului de intocmire a listelor de susținători ai listelor de candidați propuse de partidele politice)
 2. Temeiul îndeplinirii obligației legale, conform art. 6 lit. c din regulamentul GDPR, in cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice
 3. În scopul intereselor legitime urmărite, conform art. 6 lit. f din regulamentul GDPR (pentru scopul de prelucrare informatii aferente intocmirii listelor de susținători ai listelor de candidați propuse de partidele politice USR PLUS pentru alegerile parlamentare organizate in Romania in 2020 avem nevoie de datele dumneavoastra pentru asigurarea unei comunicari optime si eficiente)

 

CapV. Durata păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor.

In cazul scopului menționat la Cap. III durata este de maxim 6 luni. Dupa implinirea acestui termen, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse.

 

Cap. VI. Securitatea datelor

Pentru protecția completa a datelor acordate in grija noastră, luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru.

 

VII. Transferul datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

Vor putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorii noștri de servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizorii de servicii și sisteme IT, diverși partenerii contractuali si persoanele fizice colaboratori (voluntari ce asigura activitati desemnate de organizatiile de partid pe baza unor indicatii precise si care semneaza cu acestea clauze de protectie a datelor cu caracter personal – DPA).

În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE implementează clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigura conformitatea cu prevederile Clauzelor Contractuale Standard daca sunt din SUA (pe baza unui proces de analiza interna a detaliilor furnizate de dezvoltatorii aplicatiilor, asigurandu-se masurile optime tehnice si organizatorice).

Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor semnate.

Astfel va supunem atenției:

 1. Birourile Electorale. Vom transfera datele dumneavoastra personale catre Birourile electorale in cadrul listelor de susținători ai listelor de candidați propuse de partidele politice USR PLUS pentru alegerile parlamentare organizate in Romania in 2020.
 2. 3DNA furnizeaza platforma Nation Builder cu scopul asigurării activităților si operațiunilor celor doua partide: USR si PLUS. Aceasta platforma este găzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regăsi aici). Informatiile din site sunt pastrate direct in platforma furnizata de 3DNA.

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm isi asuma respectarea  măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta unor garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

 

VII. Drepturile dumneavoastră

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate o serie de drepturi:

 • dreptul de acces la date – puteti formula cerere prin care puteți obține confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
 • dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;
 • dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți solicita și obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării –puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor –puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat;
 • dreptul la opoziție –puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – procesul de inscriere in scopul sustinerii listei de candidati ai partidului politic nu are mecanism de decizie automata.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta USR PLUS printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată, transmisă în atenţia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul USR PLUS.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va transmite un răspuns în termenul legal de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării, conform prevederilor RGPD. În cazul în care solicitarea dumneavoastră presupune o cercetare minuțioasă datorită complexității cererii, termenul de o lună poate fi prelungit cu încă o lună, însă vi se vor transmite argumentele necesității prelungirii termenului de soluționare.

 

IX. Informații de contact

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: [email protected] (ce va transmite automat catre cei doi operatori la adresele [email protected] si [email protected])

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa oricarei instante competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania

Prezenta nota de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site.