Responsabilizarea și creșterea rezilienței tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret

Responsabilizarea și creșterea rezilienței tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret

„Tinerii sunt dornici să preia controlul asupra vieții lor, să preia responsabilități și să-i sprijine pe alții”  menționează Comisia Europeană în deschiderea comunicării adresate în 22 mai 2018 Parlamentului European, Consiliului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetul European al Regiunilor cu privire la propunerea pentru noua strategie UE în domeniul tineretului, 2019-2027. În introducerea direcțiilor strategice, Comisia își exprimă îngrijorarea față de provocările pentru viitorul tinerilor: „În pofida creșterii economice și a scăderii șomajului, inegalitățile, inclusiv cele între generații, persistă. Pentru prima dată de la cel de-al doilea război mondial, există un risc real ca generația tânără de astăzi să aibă un viitor mai sumbru decât cel al părinților lor. 29% dintre persoanele cu vârstă între 16-29 de ani sunt expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, iar 11,6% dintre cei cu vârste între 15 și 24 nu au un loc de muncă și nu sunt cuprinși în sistemul educațional sau de formare profesională (tineri NEET), în timp ce 15,9% dintre aceștia sunt șomeri. Tânărul care se confruntă cu dezavantaje este un cetățean mai puțin activ și are mai puțină încredere în instituții. Conform unui sondaj privind tineretul (vezi Eurobarometrul nr. 455 din ianuarie 2018), temele de interes cele mai menționate de către tinerii respondenți ca fiind teme ce trebuie adresate cu prioritate de către UE sunt: educația și competențele (53%); protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice (50%); ocuparea forței de muncă (42%); managementul migrației și integrarea refugiaților (40%). Comunicarea Comisiei, cu titlul „Implicarea, Conectarea și Responsabilizarea tinerilor: o Nouă Strategie Europeană pentru Tineret”, cuprinde noua abordare strategică în domeniul tineretului care propune să adreseze provocările identificate prin acțiuni structurate pe 3 direcții: Implicare, Conectare, Responsabilizare (Engage. Connect. Empower)
  • Implicare: Încurajarea participării tinerilor la viața democratică și civică
  • Conectare: Conectarea tinerilor din interiorul și din afara Uniunii Europene pentru a stimula implicarea prin voluntariat, mobilitate de învățare, solidaritate și înțelegere interculturală
  • Responsabilizare: Sprijinirea și responsabilizarea tinerilor prin creșterea calității, inovației și recunoașterii muncii de tineret.
Printre elementele de noutate cele mai importante de menționat sunt:
  • Un nou coordonator al UE pentru tineret va facilita vocea tinerilor în cadrul Comisiei, permițând astfel tinerilor să contribuie la formarea politicilor UE în diferite domenii;
  • Un dialog UE reînnoit privind tineretul, care acordă o atenție mai mare preocupărilor și implicării tinerilor;
  • Urmărirea cheltuielilor UE pentru tineret la nivelul principalelor programe de finanțare;
  • O agendă pentru munca de tineret în scopul îmbunătățirii calității, inovării și recunoașterii acesteia și pentru a deservi și alte sectoare care ar putea valorifica potențialul învățării non-formale;
  • O legătură mai clară între implementarea politicilor europene de tineret și programele relevante precum ERASMUS+ și Corpul European de Solidaritate
Noi, USR Cluj, susținem și recunoaștem importanța activităților de tineret, empatizăm cu nevoile tinerilor și îi încurajăm să se implice activ în crearea politicilor de tineret la nivel național și european. De asemenea, suntem deschiși dialogului pentru a afla problemele care îi afectează pe tinerii din județul Cluj și pentru a le acorda sprijinul necesar ca vocea lor să fie auzită la nivelul tuturor factorilor de decizie. Propunerea Comisiei Europene este disponibilă în limba engleză aici:  https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth_com_269_1_en_act_part1_v9.pdf

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>