Acest website este operat de:

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bld. Aviatorilor, Nr. 9, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail [email protected], website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”)

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE este un partid politic înscris la poziția 181 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Str. Finlanda, Nr. 15, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 40337570, cont bancar RO20 RNCB 0085 1619 7339 0001, deschis la Banca Comercială Română, e-mail [email protected], website: www.ro.plus, reprezentat legal prin Dl. Dacian-Julien CIOLOȘ, în calitate de Președinte (denumit în continuare “PLUS”)

Acest document reprezintă termenii si condițiile standard ale site-ului web usrplus.ro (denumite “Termeni”) conținute in cadrul site-ului curent, condiții ce vor guverna utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web usrplus.ro, inclusiv a tuturor paginilor din acest site (denumite în mod colectiv acest „Site”). Acest document se aplică asupra utilizării de către dumneavoastră a site-ului astfel ca prin utilizarea acestuia, acceptați în mod expres si implicit toți termenii și condițiile conținute aici în întregime. Nu trebuie să utilizați acest site web, dacă aveți obiecții cu privire la oricare dintre acești termeni și condiții standard ale site-ului, putând-ne contacta pentru a discuta eventualele obiecții înainte de începerea utilizării.

USR și PLUS își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii, fără o notificare prealabilă. USR și PLUS îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul site-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă. USR și PLUS îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice funcționalitate a site-ului și orice drept de utilizare a site-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Acest site web nu este destinat utilizării de către minori (definiți ca cei care nu au cel puțin 16 ani).

Proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl dețineți, pe care este posibil să fi optat să îl includeți pe acest site web, în conformitate cu acești Termeni, USR, PLUS și/sau licențiatorii lor dețin toate drepturile asupra proprietății intelectuale și a materialelor conținute în acest site web, iar toate aceste drepturi sunt rezervate. Vi se acordă numai o licență limitată, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acești Termeni și în regulile stabilite specific pentru anumite secțiuni sau documente, în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web și/sau descărcării de documente.

Folosirea, fără acordul expres al USR și PLUS, a oricărui material publicat pe acest site, se pedepsește conform legii. Denumirile USR, PLUS, usrplus.ro si reprezentările grafice corespunzătoare sunt mărci înregistrate.

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărei informații sau documente de pe website în orice alt context decât cel original intenționat de către USR și PLUS, includerea acestora în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al USR și PLUS asupra informațiilor sau documentelor de pe website precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea acestora, decât cu acordul scris expres al USR și PLUS.
Utilizatorii poate copia, transfera și/sau utiliza informații sau documente de pe site numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor.

Restricții

In cadrul utilizării acestui site, se aplica următoarele restricții, care pot fi sau nu înlăturate prin acordul scris și oferit de un reprezentant împuternicit al USR și PLUS:

  • publicarea oricărui material al site-ului web în orice suport;
  • vânzarea, sub licențierea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material al site-ului;
  • efectuarea și/sau afișarea publică a oricărui material al site-ului web;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;
  • utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau într-un mod care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau oricărei persoane fizice sau entități juridice;
  • implicarea în orice extragere de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web sau în timpul utilizării acestui site web;
  • utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate de la accesul dumneavoastră, USR și PLUS putând restricționa în continuare accesul dumneavoastră la orice zona, în orice moment, la discreția lor absolută, fără necesitatea unui avertisment prealabil.

Orice ID de utilizator și parola pe care le aveți pentru accesarea acestui site web sunt confidențiale și trebuie să le păstrați pentru dumneavoastră, utilizarea fiind permisa doar de persoana in cauza.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site.

Limitarea responsabilității

USR și PLUS, deși depun toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe site, nu garantează ca acesta, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți site-ul pe riscul propriu, USR și PLUS nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

USR și PLUS nu răspund de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii. Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

În nici un caz usrplus.ro, USR sau PLUS, nici unul dintre membrii și angajații săi, nu vor fi răspunzători față de dumneavoastră pentru orice lucru care rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea acestui site web, indiferent dacă o astfel de răspundere este sub contract, delictuală sau în alt mod, și niciunul dintre cei menționați anterior nu pot fi considerați răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site web.

Confidențialitate

In cadrul site-ului usrplus.ro, colectăm doar cantitatea de informații personale necesare pentru a desfășura activități specifice partidelor politice și campaniilor electorale. Nu vom dezvălui informațiile dumneavoastră personale decât pentru îndeplinirea scopurilor specifice partidelor politice și campaniilor electorale. Nu vom vinde informațiile dvs. personale. Facem tot posibilul pentru a include întotdeauna o metodă de renunțare la mesajele noastre de marketing direct in cadrul mesajelor trimise catre dvs.

Orice link-uri către alte site-uri sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar USR și PLUS nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

De asemenea USR și PLUS trateaza cu atentie deosebita protectia datelor cu caracter personal, nota de informare fiind accesibila la adresa: https://cluj.usr.ro/politica-de-confidentialitate/.

Securitatea site-ului

Au fost luate toate masurile de securitate necesare atat pentru date stocate la nivel de server, cat si la toate informatiile aflate in tranzit, folosit toate masurile tehnice si organizatorice necesare (criptarea informatiei, instalare certificat SSL, protectia serverelor si a retelei, protectie antivirus, proceduri de backup si restaurare, segregarea accesului functie de responsabilitate, training adecvat pentru angajati).

Legislație aplicabilă

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română. Litigiile apărute în legătură cu acești termeni vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor române. De asemenea, ar trebui să citiți termenii și condițiile fiecărei platforme complementare cu care se integrează web-site-ul nostru.