Bugetul Comunei Gilău pe înțelesul tuturor

Bugetul Comunei Gilău pe înțelesul tuturor

Pentru că am fost obișnuiți ca cetățeni să nu discutăm despre cum sunt cheltuiți banii publici ai comunei,

Pentru că structura bugetului local și cheltuielile din banii publici ai comunei sunt mereu prezentate în termeni tehnici, cu multe cifre și coduri, greu de urmărit de un simplu cetățean,

Pentru că asigurarea veniturilor și modul în care le cheltuim se reflectă în nivelul calității vieții noastre,

Pentru că vrem să trăim în condiții normale, să avem acces la servicii publice de calitate,

Pentru că USR susține principiul transparenței în cheltuirea banilor publici și cel al consultării publice,

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor,

USR Gilău își propune să aducă informațiile de importanță comunitară mai aproape de cetățeni, pe înțelesul tuturor. Astăzi vă vom vorbi despre proiectul de buget local.

Bugetul Local reprezintă veniturile de care dispune o unitate administrativ teritorială (oraș, comună) într-un an bugetar și cheltuielile planificate a fi realizate din aceste venituri.

Buget adoptat în 13 zile, fără dezbatere publică

Procedural, bugetul Comunei Gilău pentru anul 2019 a fost întocmit în luna februarie și finalizat în a doua jumătate a lunii martie. Versiunea finală a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către cei 14 consilieri prezenți la ședința de Consiliu Local din data de 28.03.2019, fără dezbatere publică.

Deși legea privind finanțele publice locale prevede un termen maxim de 45 de zile pentru adoptarea bugetului local din care 15 zile pentru consultarea publică a bugetului propus, perioadă în care cetățenii au dreptul să își exprime opinia despre modul în care autoritatea publică locală propune cheltuirea banilor publici, acest termen nu a fost asigurat în procesul de adoptare a bugetului local al Comunei Gilău pentru anul 2019. 

[…] Locuitorii unității administrativ- teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia.

-conform art.39, alin.3 Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanțale publice locale –

De această dată, limita legală privind cuantumul cheltuielilor care pot fi angajate în cazul neadoptării la timp a bugetului de stat (vezi art 40, alin 1 din Legea privind finanțele publice) reprezintă principala justificare invocată de Comuna Gilău pentru nerespectarea termenului de 15 zile pentru consultarea publică a propunerii de buget local pentru anul 2019. 

Bugetul local al comunei Gilău nu a fost supus dezbaterii publice deoarece comuna Gilău nu își permite amânarea aprobării bugetului local din mai multe motive printre care amintim:

a) conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice lcoale, cheltuielile lunare nu pot depăși limita de 1/12 din prevederile bugetului anului precedent până la aprobarea bugetului pentru anul în curs. În aceste condiții la unele capitole bugetare unde în anul precedent s-au făcut cheltuieli mai reduse, practic se blocau total activitățile UAT-ului.

Astfel neplata facturii de garanție, respectiv a facturilor lunare aferente cantităților de deșeuri menajere depozitate la SC ECOBIHOR Oradea, a atras notificarea noastră cu privire la sistarea preluării acestor deșeuri și implicit întreruperea serviciului de colectare (cu toate urmările nedorite care ar fi rezultat din acest fapt)

b) de asemenea demararea procedurilor de achiziție publică de la cele mai simple nevoi zilnice ale UAT și pănă la lucrările majore de infrastructura erau practic blocate de inexistența filei bugetare ca și condiție de „sine-qua-non” a demarării acestor proceduri.”

Extras din răspunsul Comunei Gilău la cererea de informații a USR Cluj privind calendarul adoptării bugetului local pentru anul 2019

Nu aceasta este normalitatea. Nu e normal ca autoritățile publice locale să nu respecte prevederile legale așa cum nu e normal ca Guvernul României să lanseze cu circa 3 luni întârziere dezbaterea și adoptarea bugetului de stat pentru 2019 și nu e normal ca cetățenii să fie privați de dreptul de a își exprima opinia privind cuantumul și destinația cheltuielilor din banii publici ai comunei. 

În ceea ce privește structura bugetului adoptat, cuantumul veniturilor și cheltuielilor se prezintă astfel:

Venituri: 47,165,000.00 lei

Excedentul bugetar reprezintă 56% din sursele de venituri la bugetul local 

Veniturile se constituie în cea mai mare parte din excedentul bugetar (26,3 milioane lei), din venituri proprii (11,3 milioane lei) și din fonduri externe nerambursabile (7,4 milioane lei) accesate pentru diferite investiții. Dintre sursele care se constituie în venituri la Bugetul local al comunei Gilău ne-a atras atenția excedentul bugetar de 26,3 milioane lei, reprezentând mai mult de jumătate din totalul veniturilor. Excedentul bugetar reprezintă surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public, adică banii necheltuiți în anul precedent (2018) de către comuna Gilău.

Sursa: Prelucrare proprie a datelor din Proiectul Bugetului Local al Comunei Gilău pentru anul 2019

Cheltuieli: 47,165,000.00 lei

Cheltuielile cu personalul autorităților publice locale reprezintă 12% din bugetul total, respectiv, 49% din veniturile proprii 

Cea mai mare pondere a cheltuielilor (84%) este direcționată spre patru domenii prioritare: Străzi drum și pod (33%), Învățământ (25%), Locuințe servicii (16%), Administrație publică (10%). Cea mai mică pondere a cheltuielilor este prevăzută pentru protecția mediului (2%) și ordine publică și siguranță națională (2%).

Sursa: Prelucrare proprie a datelor publicate pe site-ul Comunei Gilău

O componentă care ne-a atras atenția este creșterea cheltuielilor cu personalul. Cuantumul prevăzut pentru aceste cheltuieli este de 5,5 milioane lei, și reprezintă 12% din total cheltuieli prevăzute în Bugetul local al comunei Gilău pentru anul 2019, respectiv, 49% din cuantumul sursei „Venituri proprii”.

Sursa: Prelucrare proprie a datelor publicat pe site-ul Comunei Gilău

Personalul Primăriei Gilău și Poliția Locală Gilău beneficiază pe lângă salarii de: normă de hrană, bani pentru uniforme și îmbrăcăminte, cursuri de formare profesională, deplasări  în țara și străinătate. Salariile și alte drepturi ale angajaților precum și organigrama instituției (numărul de posturi aprobate) se face prin hotărâre de Consiliu Local.

Sperăm că această creștere a cheltuielilor cu personalul se va reflecta și în creșterea performanțelor funcționarilor publici precum și în creșterea calității serviciilor prestate de către aceștia pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei.

USR Gilău va urmări cu interes eficiența acestor alocări financiare și impactul resimțit la nivelul calității vieții de către locuitoriii comunei.

Va urma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>