Noutăți după ședință

Noutăți după ședință

Ieri a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Cluj, așa că am făcut un rezumat a ceea ce s-a hotărât:

🔹1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 186/2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Cluj, ca urmare a constituirii noului Consiliul Județean Cluj în data de 23 octombrie 2020

📜Domnii Criste Augustin și Pintea Sorin-Vasile din partea PMP și domnul Abrudan Traian din partea PNL au depus jurământul, astfel Consiliul Județean Cluj devenind complet. Toți cei 37 de membri au fost validați și au depus jurământul. Cei trei consilieri au fost de asemenea repartizați în comisiile de specialitate.

🔸2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 174 din 30.07.2018 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca

🏥La solicitarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca s-a aprobat noua structură organizatorică, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare.
Numărul de posturi crește în aparatul de specialitate al spitalului cu 9 posturi și numărul medicilor rezidenți scade cu 9 posturi, ca urmare a fluctuației în funcţie de repartiţia ministerială, de finalizarea pregătirii în rezidenţiat și de schimbarea specialităţilor. În total vor fi 528 posturi, din care în aparatul de specialitate al spitalului 262 şi 266 de medici rezidenţi. De asemenea, au fost transformate niște posturi, unele ca urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare, altele în vederea recrutării și a selecției de personal. 13 posturi au fost desființate, iar altele 13 au fost înființate.

🔹3. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa

🏥Pacienții Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa care sunt infectați cu Covid-19 sunt tratați de personalul medical din cadrul spitalului, aceștia neputând fi transferați la alte clinici Covid. Astfel, personalul medical și de specialitate e suprasolicitat și e supus unor riscuri suplimentare. Stimularea financiară a personalului medical a fost făcută în vederea condițiilor mai dificile în care lucrează, dar și pentru a atrage personal nou. E nevoie de tineri specialiști care să fie dispuși să se mute sau să facă naveta până la Borșa.

Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borșa poate acorda în perioada 01.12.2020 – 31.12.2020 stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate în limita a două salarii minime brute pe ţară, din veniturile proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat pe anul 2020.

🔸4. Proiect de hotărâre scoaterii din funcțiune, casării și desființării unor construcții aflate în proprietatea privată a Județului Cluj și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj

💣Este vorba despre 4 clădiri care sunt în stare avansată de degradare și care urmează a fi desființate. În locul acestora va fi amenajată o parcare, care va fi administrată de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. Este vorba despre o altă parcare, nu cea actuală, administrată de GOTO PARKING S.R.L.
Intrarea se va face separat, vor fi alte bariere și probabil și alte tarife. O parte din parcare va deservi angajații aeroportului, iar o parte va fi destinată călătorilor.

🔹5. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj

A fost numită Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, în următoarea componență:

👉🏼Mînzat Marius –vicepreședinte al  Consiliului Județean Cluj – președinte al comisiei

👉🏼Drăghici Dumitru – consilier județean

👉🏼Marc Marinela – consilier județean

👉🏼Abrudan Traian – consilier județean

👉🏼Rusu Ionuț – consilier județean

👉🏼Lörinczi Zoltán László – consilier județean

👉🏼Cordoș Alexandru – consilier județean

👉🏼Ionuț Florea – consilier județean

👉🏼Șchiop Cristina – director general – Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

🏆Am reușit să obținem un mandat în această comisie cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.
L-am nominalizat pe colegul meu nostru Ionut Florea printr-un amendament în ședința de ieri, amendament ce a trecut la vot! E un pas mic dar important, pentru că această comisie va demara procesul de selecție a celor care vor fi viitorii administratori neexecutivi, cu mandat de 4 ani în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice subordonate Consiliului Județean Cluj: Regia Autonomă Aeroportul Internațional “AVRAM IANCU” Cluj, Compania de Apă SOMEȘ S.A., UNIVERS T S.A., TETAROM S.A., Centrul AGRO TRANSILVANIA S.A., CLUJANA S.A.,Pază și protecție SRL, Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

🔸6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

📉S-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, rectificat al societăţii TETAROM S.A. și s-a acordat mandat special domnului Haiduc Ioan-Cristian, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A, pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, rectificat al societăţii TETAROM S.A.

🔹7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

🚰S-a acordat mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A. pentru a o propune și desemna în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de Administraţie pe doamna Luca Emanuela-Maria, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni și pentru a propune și aproba remunerația administratorului provizoriu, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1500 RON.

🔸8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centru Agro Transilvania S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar


🥦S-a acordat mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pentru a constata încetarea contractului de mandat încheiat cu doamna Maria Forna, ca urmare a renunțării acesteia la mandat, vacantarea funcției de administrator în cauză, pentru aprobarea demarării procedurii de selecţie pentru funcția de administrator vacantă precum și aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de Administraţie, a domnului Andrei Szegedi, de la data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni și pentru a propune și aproba remunerația administratorului provizoriu, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1500 RON.

🔹9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj

📚S-a constatat încetarea mandatului doamnei Vasilescu Valentina  ca reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj la data de 04.11.2020 și a fost desemnat domnul Corb Mihai-Samir ca reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj pe o perioadă de 4 ani.

🔸10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Cluj în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Cluj și în Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind certificatele de orientare școlară și profesională

📚S-a constatat încetarea mandatului doamnei Corda Roxana ca reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj la data de 5.11.2020 și a fost desemnat domnul Bradea Andrei în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj pe o perioadă de 4 ani. 
S-a constatat încetarea mandatului domnului Mătușan Vladimir ca reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind certificatele de orientare școlară și profesională, la data de 06.02.2020 și a fost desemnată doamna Grigore Cornelia în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind certificatele de orientare școlară și profesională pe o perioadă de 4 ani.

🔹11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj

📚S-a constatat încetarea mandatului tuturor celor desemnați în mandatul precedent al Consiliului Județean și au fost desemnați noii reprezentanți.
USR PLUS Cluj a formulat 5 propuneri, însă dintre aceștia au fost desemnați doar doi reprezentanți după cum urmează:

👉🏼Gheorghe Câmpian – reprezentant al Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca

👉🏼Gabriela Țibrea – reprezentant al Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Grădiniţei Speciale Cluj, Napoca

👏🏻Le urăm mult succes pe acest drum din care vom avea cu toții de învățat și le mulțumim pentru decizia de implicare!

🔸12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Cluj

🏰S-a constatat încetarea mandatului domnului Constantin Corega ca reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Cluj la data de 03.11.2020 și a fost desemnată doamna Chiș Diana-Maria reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Cluj, pe o perioadă de 4 ani.

🔹13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie/administrative ale instituţiilor de cultură care sunt organizate şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

🎭S-a constatat încetarea mandatului tuturor celor desemnați în mandatul precedent al Consiliului Județean și au fost desemnați noii reprezentanți.

😞USR PLUS Cluj a făcut 7 propuneri, însă, din păcate, niciuna dintre acestea nu au fost desemnate.

Vom reveni cu lista finală cu numele celor care au fost desemnați.

🔸14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii

🏥La cererea conducerii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, a fost modificată Structura organizatorică, a Organigrama, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii prin transformări de posturi pentru a facilita ocuparea lor prin concurs, prin transformări de posturi ca urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare, prin mutări, înființări și desființări de posturi.

🔹15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga”

🏛️A fost modificată Structura organizatorică, a Organigrama, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului Memorial “Octavian Goga”.

🔸16. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale de primă înscriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zorilor, F.N., județul Cluj

📐S-a însușit documentaţia cadastrală pentru primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat municipiul Cluj-Napoca, str. Zorilor, FN., județul Cluj, proprietatea publică a Județului Cluj și s-a emis acordul Judeţului Cluj pentru înscrierea în cartea funciară a documentaţiei cadastrale. Este vorba de stația de pompare și rezervor din cartierul Zorilor.

🔹16A. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al Județului Cluj a bunurilor imobile realizate prin lucrările de închidere și ecologizare a  Depozitului neconform de deşeuri urbane Dej

🗎S-a aprobat înscrierea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Cluj și declararea acestora de interes public judeţean a bunurilor imobile realizate prin lucrările de închidere și ecologizare a  Depozitului neconform de deşeuri urbane Dej, din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, s-a constituit dreptul de administrare asupra acestor bunuri în favoarea Consiliului Județean Cluj și s-a emis acordul Județului Cluj pentru înscrierea a dreptului de proprietate publică al Județului Cluj și a dreptului de administrare al Consiliului Județean Cluj asupra bunurilor edificate pe anumite terenuri.

🔸16B. Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2020

💶S-au alocat 100.000 RON din fondul de rezervă al bugetului local al județului Cluj comunei Recea-Cristur, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, în vederea reparării Străzii Principale Recea-Cristur, urmare a fenomenelor hidrometeorologice care au avut loc în comună.

💶S-a alocat un ajutor în valoare de 15.000 RON din fondul de rezervă al bugetului local al judeţului pentru eliminarea unei situații de extremă dificultate. Pe raza comunei au fost depistate două focare de pestă porcină africană și se impune luarea unor măsuri pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane.

💶S-a alocat suma de 100.000 RON comunei Panticeu, care a solicitat acordarea unui ajutor din fondul de rezervă al bugetului local al judeţului pentru reabilitarea acoperișului la Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Panticeu. Școala deservește localitățile comunelor Panticeu și Recea-Cristur, având un număr de 226 de elevi și preșcolari.

👉🏼Fondurile alocate vor fi utilizate în scopul pentru care au fost acordate. În cazul neutilizării fondurilor, sumele primite se vor restitui până la data limită pentru efectuarea operațiunilor prin trezorerie pentru exercițiul bugetar al anului 2020.

🔹16C. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2020

📊S-a aprobat rectificarea bugetului general al Judeţului Cluj pe anul 2020, rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2020 pe capitole, subcapitole și titluri, rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020, rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și s-a aprobat Programul de investiţii pe anul 2020, pe capitole, obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor.

📉Prin această rectificare de buget se asigură în principal fondurile necesare pentru finanțarea spitalelor  în vederea combaterii și răspândirii noului virus COVID- 19, precum și  fondurile necesare pentru întreținerea drumurilor publice de interes județean. 

📈Astfel, la noua rectificare a bugetului general propriu al județului Cluj, s-a ținut cont de execuția bugetară aferentă bugetului propriu la data de 18.11.2020; Raportul de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31 octombrie 2020 și analiza solicitărilor și propunerilor unităților din subordinea Consiliului Județean Cluj.

🖊️Rectificarea  bugetului general propriu al județului Cluj a fost aprobată incluzând amendamentul formulat de președintele Consiliului Județean, respectiv suplimentarea bugetului cu suma de 6.760.000 RON alocată bugetului județului Cluj de la bugetul ca urmare a  Ordonantei de Urgență nr 201, publicată în MO din 24 noiembrie privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2020.

🔸16D. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 56/2020 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2020

🚧S-a modificat programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2020 și Programul de investiții pentru anul 2020 privind lucrările de modernizare.

🔹16E. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Cluj și în administrarea societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

🛣️S-a aprobat închirierea, de către societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective), a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Județului Cluj pentru o durată minimă de 1 an și maximă de 7 ani, societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. urmând să încaseze o cotă-parte de 50% din prețul chiriei, care va constitui venit propriu al societății. Prețul minim al închirierii va fi stabilit pe baza testării ofertelor pieței imobiliare sau a unor rapoarte de evaluare.

🔸16F. Proiect de hotărâre privind înființarea unui serviciu social pentru victimele violenței domestice în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

🏡S-a aprobat înființarea serviciului social de tip rezidențial “Locuință protejată pentru victimele violenței domestice”.
Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni. 

⚖️Victimele violenței domestice ar urma să beneficieze de servicii specializate: consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrării sociale.

Am scris mai multe despre acest proiect aici: shorturl.at/adzBU

📧Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție.

Cu drag, 

Consilierii judeteni USRPLUS: Ovidiu Nistor, Adela Dehenes, Elena Muscă, Ionut Florea, Radu Molnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>