Pași către profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean

Pași către profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean

Deși procedura de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice subordonate unei autorități publice centrale sau locale este reglementată prin lege, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Cluj, în comisiile de administrație ale întreprinderilor publice subordonate acestuia, se practică mandatul provizoriu, prelungit la fiecare 4 luni. 

„În urma documentării proiectelor de hotărâre primite spre analiză și vot pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Cluj din 26 noiembrie 2020, am constatat că, în cazul Companiei de Apă Someș SA, mandatul reprezentantului județului Cluj în consiliul de administrație a fost unul provizoriu, de 4 luni, și reînnoit succesiv. Astfel, din ianuarie 2017 până în prezent, Județul Cluj a fost reprezentat în acest consiliu de administrație de către domnul Marcu Valtar, prin mandat provizoriu de 4 luni, reînnoit până în primăvara anului 2020, când acesta își dă demisia. Pe locul vacantat a fost desemnat domnul Oancea Călin Marcu, tot cu un mandat provizoriu de 4 luni. Ca urmare a încetării mandatului d-lui Oancea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Cluj, din 26 noiembrie 2020, a fost inclus un proiect de hotărâre pentru desemnarea unui nou reprezentant al județului în Consiliul de Administrație al CA Someș SA, respectiv doamna Luca Emanuela Maria, tot pentru un mandat provizoriu de 4 luni, cu o remunerație lunară de 1.500 RON.

Practica mandatelor provizorii în numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice nu poate asigura profesionalismul de care este nevoie pentru a îmbunătăți performanțele managementului acestor entități. Numirea consecutivă a  unor administratori provizorii poate avea consecințe negative asupra activității întreprinderii publice. Cu astfel de practici, nu este de mirare că auzim de proceduri de faliment sau probleme bugetare în legătură cu o societate sau regie autonomă subordonată statului. În toate aceste entități avem nevoie de profesionisti, care sa asigure un management performant, și nu de oamenii numiți pe linie de partid, după CV-ul lor politicElena Muscă, consilier județean USRPLUS Cluj.

În nou înființata Comisie cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, l-am propus pe colegul meu nostru, Ionut Florea, printr-un amendament formulat în ședința ordinară, amendament ce a trecut la vot! E un pas mic dar important, pentru că una din responsabilitățile acestei comisii este de a demara procesul de selecție a celor care vor fi viitorii administratori neexecutivi, cu mandat de 4 ani în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice subordonate Consiliului Județean Cluj: Regia Autonomă Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj, Compania de Apă Someș S.A., Univers T S.A., Tetarom S.A., Centrul Agro Transilvania S.A., Clujana S.A.,Pază și protecție SRL, Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

Este cunoscut faptul că numirile în cadrul organelor de conducere ale societăților comerciale/regiilor autonome aflate în subordinea administrațiilor locale sunt făcute, cu mici excepții, doar pe criterii politice fără ca cei numiți să respecte minime standarde de competență. Recentul caz investigat de Recorder la Târgu Mureș este doar un exemplu din ceea ce este o practică națională implementată metodic de vechile partide.

Ca membru al ”Comisiei cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj” voi face toate demersurile ca procesul de selecție, negociere și evaluare a administratorilor întreprinderilor publice să fie cât mai transparent și să fie deschis tuturor celor care prin competențele dovedite de-a lungul carierei pot contribui la dezvoltarea sănătoasă a companiilor aflate sub  autoritatea Consiliului Județean. Având în vedere contextul economic dificil care se preconizează în următorii ani este esențial ca activitatea companiilor publice care au un impact semnificativ în viața a zeci/sute de mii de clujeni să fie coordonată de specialiști cu experiență în domeniu nu de politruciIonuț Florea, consilier județean Cluj USRPLUS CLUJ

Procedura de selecție se desfășoară pe o perioada de circa  5 luni, conform termenelor ce trebuie respectate- prevăzute în OUG nr. 109/2011. Astfel, ne așteptăm ca mandatele provizorii ale reprezentanților Consiliului Județean în consiliile de administrație ale întreprinderilor publice subordonate să fie, din nou, prelungite până la finalizarea procedurii de selecție. Considerăm că membrii Comisiei cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderile publice ar trebui să se întrunească cât mai repede pentru a pregăti lansarea procedurii de selecție. 

Vom urmări ca nou înființata Comisie cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj să-și îndeplinească misiunea cu celeritate, fără a face rabat de la calitate, abandonând practica criteriilor arbitrare funcție de interesele politice.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>