Servicii medicale mai bune: cazul Spitalului Clinic CF

Servicii medicale mai bune: cazul Spitalului Clinic CF

Unul dintre proiectele ce vor fi susținute de consilierii Alianței USR PLUS în Consiliul Local Cluj-Napoca este transferul Spitalului Clinic CF Cluj-Napoca în administrarea municipiului Cluj-Napoca pentru îmbunătățirea condițiilor și serviciilor medicale.  

Acesta nu a mai fost renovat dinainte de 1989, iar grupurile sanitare, paturile, saloanele etc., arată deplorabil. Considerăm că, pentru a fi modernizat cât mai curând, cea mai eficientă cale este transferul mai sus menționat. Apreciem în mod deosebit competența și devotamentul cadrelor din această instituție, care oferă servicii medicale de calitate, chiar și în condițiile dificile în care funcționează acest spital. 

Argumentele identificate de colegul nostru, Călin Groza, candidat pentru Consiliul Local Cluj-Napoca, care stau la baza propunerii noastre sunt următoarele:

Argumente de ordin legislativ

Premisele legislative pentru implicarea autorității locale în finanțarea unităților sanitare sunt create de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății publice și de prevederile Legii 215/2001, a administrației publice locale, construită la bază pe principiile descentralizării serviciilor publice și a autonomiei locale. Așadar, suntem siguri că există atât oportunitatea, cât și motivarea legală a unei acțiuni de preluare a Spitalului Clinic CF Cluj-Napoca de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

Mai mult, există în Cluj-Napoca un precedent de transfer al dreptului de proprietate de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiul Cluj-Napoca: transferul terenului aferent Parcului Feroviarilor din Cluj-Napoca realizat în 2017 prin hotărârea de guvern HG nr. 458/30.06.2017. Acest transfer s-a făcut la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca și acesta este și scopul demersului propus de noi, inițierea unei hotărâri de Consiliu local similare și pentru Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca. 

(https://www.gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-458-30-06-2017&page=6). 

Argumente economice și financiare 

Spitalul Clinic Municipal Clujana, singurul administrat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a fost modernizat recent. Deși au structuri asemănătoare (ceea ce ar facilita transferul, de altfel) – Spitalului Clinic CF este structurat în 14 secții, cu un total de 230 paturi, în vreme ce Spitalul Clinic Municipal Clujana este structurat în 16 secții clinice, cu un total de 368 paturi – există diferențe mari în ceea ce privește veniturile generate. Astfel, în 2018, venitul SCM Clujana a fost 110,6 milioane lei iar cel al SC CF, 46 milioane lei, în vreme ce veniturile din prestări de servicii medicale ale SCM Clujana au fost de 50,1 milioane lei iar ale SC CF doar 27,5 milioane lei. Veniturile Spitalului CF nu acoperă decât 50% din nevoile de funcționare.

Ce se poate face, concret?

În mod concret, transferul ar putea fi realizat printr-un acord între Primăria Cluj-Napoca și Ministerul Transporturilor. Spitalul ar putea deservi în continuare angajații Ministerul transporturilor pentru servicii medicale specifice, în cadrul contractului cu CNAS. 

În urma transferului, Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca ar putea intra într-un program de reabilitare și modernizare,  desfășurat în următorii 4 ani, alocându-se fonduri, eșalonat, din bugetul anual al Municipiului Cluj-Napoca. Activitatea în secțiile Chirurgie IV si Medicală IV ale Spitalului CF Cluj-Napoca, care sunt transformate în clinică universitară încă din anul 1975, este imperios necesar să continue să se desfășoare indiferent de modul de administrare și sursa de finanțare, similar cu activitatea SCM Clujana aflată în subordinea Consiliului Local. 

Un exemplu care ar putea să inspire este cel al municipiului Oradea care are în subordine atât Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, cu o structură de 861 paturi, cât și Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu”, cu un număr de 23 secții și 600 de paturi, având bugete consolidate de peste 500 milioane lei. În primă fază s-a realizat, în 2010, transferul managementului sanitar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, de la Consiliul Județean la Primăria Oradea și ulterior preluarea patrimoniului.

La Oradea funcționează, așadar, două spitale cu structuri separate, ambele subordonate Consiliului local.

 

http://oradea.ro/pagina/institutii-subordonate-consiliului-local

http://oradea.ro/stiri-oradea/primaria-preia-spitalului-judetean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>