Consultare publică – Regulament de întreținere și amenajare a locurilor de joacă pentru copii în Cluj-Napoca

Consultare publică – Regulament de întreținere și amenajare a locurilor de joacă pentru copii în Cluj-Napoca

Cetățenii interesați pot trimite observații privind acest proiect de hotărâre de consiliu local până pe 28 februarie la cl@usrcluj.ro. Această rundă de consultare publică va fi completată cu dezbateri sau runde suplimentare în funcție de feedback-ul primit. 

Regulamentul se va aplica locurilor de joacă identificate prin harta disponibilă la http://cluj.usrplus.ro/clujul-copiilor 

Cap. I – Dispoziții privind standardul de calitate

Art. 1

 1. Locurile de joacă sunt spațiile destinate folosirii de către copiii până la 18 ani în scopuri recreative, în suprafață minimă de 50 mp.
 2. Fiecare loc de joacă are afișat un panou de evaluare care conține:
  1. Numele locului de joacă
  2. Data ultimei evaluări a calității locului de joacă.
  3. Rezultatele ultimei evaluării a calității.
  4. Data ultimelor lucrări de curățenie și întreținere. 
  5. În cazul în care locul de joacă nu a obținut punctaj maxim, adresa la care se pot trimite propunerile de amenajare și termenul limită de depunere.

Art. 2

Calitatea locurilor de joacă este definită de:

 • Gradul de împrejmuire (complet, parțial, incomplet, inexistent) 
 • Tipul de mobilier (nou, defect, impropriu, inexistent)
 • Gradul de umbrire (complet, parțial, însorit)
 • Gradul de curățenie (curățat lunar, curățat periodic, insalubru)
 • Grad de întreținere a gropilor de nisip (noi, neîntreținute, insalubre)
 • Gradul de înierbare (înierbat, pavat, descoperit)

Art. 4.

 1. Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi va realiza o evaluarea anuală, cel târziu în luna martie a anului în curs, a locurilor de joacă de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.
 2. Rezultatele complete ale fiecărei evaluări anuale pentru toate parcurile va fi publicată pe site-ul Municipiului Cluj-Napoca cel târziu la finalul lunii aprilie a anului în curs.

Art. 5

Evaluarea locurilor de joacă presupune, pentru fiecare loc de joacă, verificarea amenajării și a echipamentelor de joacă în teren  și încheierea unui proces verbal de constatare care constată acordarea unui punctaj pentru fiecare criteriu de calitate după cum urmează: 

 • Gradul de împrejmuire
  • complet = 10 puncte
  • parțial = 7 puncte 
  • incomplet = 2 puncte 
  • inexistent = 0 puncte
  • nu se aplică = 5 puncte
 • Tipul de mobilier 
  • nou = 10 puncte
  • uzat = 7 puncte
  • defect/impropriu = 2 puncte 
  • inexistent = 0 puncte
 • Gradul de umbrire
  • complet = 10 puncte
  • parțial = 7 puncte
  • însorit =  0 puncte 
 • Gradul de curățenie
  • curățat lunar = 10 puncte
  • curățat periodic = 5 puncte
  • insalubru = 0 puncte
 • Grad de întreținere a gropilor de nisip
  • noi = 10 puncte
  • nisip înlocuit mai recent de o lună = 5 puncte
  • insalubre = 0 puncte
 • Gradul de înierbare
  • înierbat = 10 puncte
  • pavat = 5 puncte
  • descoperit = 0 puncte
 • Proximitatea față de alte locuri de joacă 
  • Nu sunt alte de joacă pe o rază de 2 km – 10 puncte
  • Nu sunt alte de joacă pe o rază de 1 km – 5 puncte
  • Nu sunt alte de joacă pe o rază de 500 m – 2 puncte 

Art. 6

 1. Pentru fiecare loc de joacă care nu cumulează 65 de puncte în evaluarea anuală, Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi va organiza un concurs de amenajare și va monitoriza implementarea proiectelor aprobate spre implementare. .

Cap. II – Dispoziții privind amenajarea locurilor de joacă.

Art. 1 

 1. Concursurile de amenajare sunt organizate de Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi  pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de joacă și pentru a oferi o experiență de joacă educativă pentru copii beneficiari ai locului de joacă.
 2. În cadrul concursului de amenajare sunt acceptate orice fel de propuneri formulate de persoane fizice sau juridice scrise sau desenate privind modul de amenajare al unui loc de joacă definit.

Art. 2 

Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi centralizează propunerile de amenajare depuse la Registratura Primăriei Mun. Cluj-Napoca la 4 luni de la afișarea rezultatelor evaluării locurilor de joacă și le înaintează Comisiei de estetică urbană în vederea validării proiectelor de amenajare.

Art. 3 

 1. Propunerile de amenajare sunt selectate, în ședință publică, de către Comisia de estetică urbană organizată în cadrul Primăriei Mun. Cluj-Napoca în termen de o lună de la primirea lor de la Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi.
 2. Ședința publică este anunțată prin publicarea ordinii de zi, care cuprinde lista proiectelor depuse, cu minim 15 zile înainte de a avea loc pe site-ul municipalității. 
 3. O dată cu ordinea de zi, se publică și toate propunerile de amenajare depuse, în anexe. 
 4. Rezultatele ședinței, lista de proiecte admise sau respinse, alături de punctajul realizat pentru fiecare spațiu de joacă se publică pe site-ul Mun. Cluj-Napoca. 

Art. 4 

 1. Comisia de estetică urbană avizează pozitiv propunerile care 
  1. dovedesc caracterul inovativ al amenajării
  2. dovedesc siguranța utilizării lor
  3. au costuri scăzute de întreținere
  4. respectă criteriile dezvoltării durabile  
  5. respectă standardele de siguranță a utilizării de către copii
 2. Anual, Comisia de estetică urbană avizează toate propunerile depuse fie pozitiv, fie negativ. Prin avizare, ele devin proiecte de amenajare a domeniului public..
 3. Proiectele avizate pozitiv sunt transmise departamentelor de achiziții ale Primăriei ce vor organiza licitații de achiziție publică de servicii pentru implementarea anuală proiectelor în limita a:
  1. Minim 1 loc de joacă per cartier,
  2. Maxim 5 locuri de joacă într-un cartier,
 4. În limitele prevăzute la alin. (3), vor fi implementate proiectele începând cu cele ce au întrunit la ultima evaluare cel mai mic punctaj conform criteriilor de la art. 5.
 5. Caietele de sarcini sunt publicate o dată cu lansarea licitației și trebuie să conțină proiectul propunerii de amenajare așa cum a fost avizată de Comisia de estetică urbană. 
 6. Proiectele avizate pozitiv de Comisia de estetică urbană sunt înaintate Direcției Financiare pentru a fi incluse în bugetul operativ al mun. Cluj-Napoca.
 7. Propunerile avizate negativ sunt returnate autorilor cu observațiile ce au împiedicat avizarea lor pozitivă. 
 8. Pentru locurile de joacă pentru care nu au fost avizate pozitiv nicio propunere de amenajare, se va organiza un nou concurs de amenajare conform prezentului regulament.   

Art. 5  

 1. În toate cazurile, termenul de implementare a proiectelor este de un an de la data anunțării câștigătorului licitației de amenajare.

Art. 6

 1. Nerespectarea, neîndeplinirea, sau îndeplinirea defectuoasă a termenelor sau acțiunilor de procedură din cuprinsul acestui Regulament constituie abatere disciplinară. 

One comment

 • Moldovan Tudor

  By Moldovan Tudor

  Reply

  Eu as propune ca in parcurile mai mari sa se puna porti pentu a putea copiii sa joace fotbal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>