Rezumatul proiectelor Consiliului Local Cluj-Napoca 14.05

Rezumatul proiectelor Consiliului Local Cluj-Napoca 14.05

Consiliul Local Cluj-Napoca se va întruni luni, 14 mai, în ședință ordinară pentru a vota 56 de proiecte de Hotărâri de Consiliu Local. Vă prezentăm un rezumat al celor mai importante aspecte din proiectele principale ale ședinței. 

Execuția bugetului general al Municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2018. Subliniem că până la 31 martie 2018:
 • Veniturile bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca la 31 martie au cumulat 38,17% din totalul prevăzut pentru anul 2018, respectiv 292 569 663 lei.
 • Excedentul este în valoare de 154 856 219 lei.
 • Plățile secțiunii de dezvoltare sunt realizate doar în procent de 1.7%.

Situația financiară a municipiului pe 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017.  

Cluj Innovation Park SA

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca. Activitatea acestei societăți este legată de administrarea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative și TEAM – Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat și Microintreprinderi, și a avut până la finalului anului 2017 doar trei angajați. 

Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Compania a avut pe parcursul anului 2017 1357 de angajați. 

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Încetarea unor concesiuni din 1995

Se va lua lua act de încetarea unor concesiuni încheiate în 1995 prin care s-au realizat stații de transport în comun multifuncționale:
 1. Strada Observatorului, vis a vis de IEIA: Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5840 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 2. Strada Unirii, stația Snagov: Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5841 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 3. Strada Unirii stația Borsec: Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 23185 din 27.07.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Centrul de Tineret

Se pun bazele implementării Centrului de tineret, proiect propus în cadrul procesului de bugetare participativă, iar în acest scop se dă spațiul de pe Iuliu Maniu nr. 1, în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor culturale. Ideea inițială a propus „punerea la dispoziția tinerilor o imagine de ansamblu a posibilităților de a activa ca voluntar, a avantajelor voluntariatului ca activitate complementară la activitățile școlare sau a activităților remunerate, dar și un spațiu de activitate alternativ pentru tinerii șomeri sau în căutarea unui loc de muncă, conform descrierii autorului de la bugetareparticipativa.ro/proiecte/centrul-de-tineret-cluj-napoca/. Un motiv de îngrijorare este atribuirea spațiului doar „pe perioada de desfășurare a activității privind implementarea” acestui proiect. Totodată, bugetul acestuia, în valoare de 150 000 de euro, nu a fost asumat de către administrație, precum nu este asumat nici un cadru formal de desfășurare, obiective specifice de atins, sau proceduri clare prin care programele destinate tinerilor pot fi promovate în cadrul acestuia. Un centru de tineret trebuie să fie sediul unui serviciu public de îndrumare a tinerilor, nu doar un proiect temporar.

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru câteva obiective de investiții

Mult așteptatul proiect de reabilitare a Piaței Lucian Blaga și a zonei adiacente începe să devină o certitudine, dar din păcate vom avea mult de așteptat până acest proiect de mică anvergură va fi finalizat. Durata totală de implementare se ridică la 30 de luni, la care probabil se vor adăuga întârzierile generate de perioada rece a anului. Costul total se va ridica la 28 261 875.30 lei.

Liga Liceelor

Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a programului multianual Liga Liceelor Clujene, pentru anul 2018, include și alocarea de 85 000 lei pentru organizarea acestui eveniment. 

Rapoartele Consiliilor de Administrație

 1. Se vor aproba rapoartele semestriale ale Consiliilor de administrație din cadrul:
  1. Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – anul 2017.
  2. Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – anul 2017.
  3. S.C. Cluj Innovation Park S.A. – anul 2017.

„O masă caldă”

Aprobarea programului social „O masă caldă”

Finanțarea cultelor

Se vor repartiza 3 585 000 lei cultelor religioase pentru diverse lucrări de construcții

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>