Ovidiu Nistor: Lacurile Tarnița și Fântânele au nevoie de regulamente de navigație

Ovidiu Nistor: Lacurile Tarnița și Fântânele au nevoie de regulamente de navigație

Județul Cluj se bucură de două lacuri cu un potențial imens, care este însă exploatat doar de o parte a clujenilor, și în anumite cazuri în mod ilegal. Vorbesc despre lacurile Tarnița și Fântânele.

Am identificat mai multe probleme, pe care le voi expune într-o serie de postări, venind cu soluții pentru fiecare dintre acestea.

Primele probleme identificate sunt lipsa unui regulament de navigație și lipsa unui administrator de căi navigabile.

Potrivit Anexei 2 din Hotărârea nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României, lacurile Tarnița și Fântânele sunt navigabile, deși ele reprezintă sursa de apă potabilă a județului Cluj.

Soluții:

 1. Modificarea Anexei 2 din Hotărârea nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României și eliminarea lacurilor Tarnița și Beliș din Anexa 2 (Lista căilor navigabile interioare ale României).

Modificarea anexei 2 nu este de ajuns, prin această modificare doar s-ar interzice navigația, însă pe cele două lacuri sunt deja amplasate tot felul de pontoane improvizate și diverse ambarcațiuni care vor trebui controlate și ridicate. Pentru ca acest lucru să fie posibil, e necesară existența unei administrații de apă navigabilă, o autoritate care să administreze cele două lacuri.

 1. Primăriile ar putea cere înființarea unei administrații de apă navigabilă și ar putea percepe taxe, taxe ce vor putea fi folosite pentru amenajarea malurilor lacurilor.

Avem lacuri superbe în județ, de care are trebui să se bucure toți clujenii și turiștii, dar la care deocamdată au acces doar cei care au cabane sau pontoane pe lac.

 1. E nevoie de adoptarea unui regulament de navigație, aprobat de Autoritatea Navală Română și publicat în Monitorul Oficial, după care s-ar putea da amenzi pentru nerespectarea acestuia.
  Un astfel de regulament este imperios necesar, în vederea descurajării celor care nu respectă legea și pentru a preveni producerea de accidente pe lacuri.

Așa vor putea fi verificate toate bărcile și ambarcațiunile care intră pe apă, dacă sunt înmatriculate, dacă respectă normele de poluare sau dacă respectă parametrii tehnici. Așa vor putea fi eliminate și pontoanele improvizate din butoaie care au împânzit lacurile Tarnița și Fântânele.

S-ar putea interzice anumite tipuri de motoare sau toate cele pe bază de combustibili fosili. Se poate permite doar navigația ambarcațiunilor propulsate de motoare electrice.
Am adresat o cerere către Autoritatea Navală Română – Căpitănia Dej prin care am dorit să aflu dacă există un regulament de navigație. Răspunsul Căpităniei Dej îl vedeți mai jos.

 


Pe scurt, în acest moment nu există un regulament de navigație.

Cadrul legal pentru înființarea administrației de apă navigabilă este Ordonanța nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval ı̂n porturi și pe căile navigabile interioare  

Art. 25

(1) Administrarea căilor navigabile interioare se face de către administraţiile de căi navigabile interioare prevăzute la art. 5. (administrațiile portuare și/sau de căi navigabile interioare)

(2) Administraţiile prevăzute la alin. (1) se pot organiza ca instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale aflate în subordinea ori sub autoritatea ministerului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.

(3) În cazul în care căile navigabile aparţin domeniului public al statului, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului.

(4) În cazul în care o cale navigabilă interioară sau un sector al acesteia aparţine domeniului public al unei unităţi administrativ-teritoriale sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale, se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului o singură administraţie de cale navigabilă interioară care are atribuţiile prevăzute la art. 26 alin. (1).

Art. 26 Administrațiile de căi navigabile interioare au următoarele obligații:

 1. a) să pună infrastructura de căi navigabile interioare la dispoziția tuturor utilizatorilor, în mod liber și nediscriminatoriu;
 2. b) să întrețină, să reparare, să modernizeze, să dezvolte și să mențină caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii de transport naval aferente căii navigabile interioare, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare sau cărțile tehnice aferente fiecărui element de infrastructură sau grupuri de elemente reprezentând o unitate funcțională, aflate în administrarea sau proprietatea lor;
 3. c) să asigure gabaritele minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile;
 4. d) să asigure semnalizarea costieră și plutitoare necesară;
 5. e) să asigure sau să furnizeze serviciile de siguranță

Cea mai rapidă și la îndemână soluție e interzicerea navigației. Dar de ce doar să interzicem când putem reglementa și amenaja lacul astfel încât să fie în beneficiul tuturor: 

 • al locuitorilor județului Cluj, care se vor bucura de apă curată
 • al turiștilor, care se vor putea bucura de frumusețea celor două lacuri și de activitățile de agrement pe care acestea le pot găzdui
 • al celor care au cabane în zonă, asigurându-li-se accesul și putând găzdui turiști
 • al primăriilor localităților din jur care ar câștiga din taxe și impozite (de la cei care vor acces la lac, de la parcări, restaurante, terase etc.)
 • Al pasionaților de sporturi nautice, care se vor putea bucura de lac în tihnă, fără a le fi pusă viața în pericol de skijeturi și bărci cu motor

 

Senatorul USR Mihai Goțiu a adresat în data de 15.06.2020 o interpelare adresată Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, domnului ministru Lucian Nicolae Bode și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, domnului ministru Virgil Daniel Popescu, prin care a solicitat urgentarea interzicerii navigației cu ambarcațiuni cu motor pe lacul Tarnița prin: 

 1. Adoptarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru scoaterea lacurilor Fântânele și Tarnița din lista căilor navigabile ale României sau
 2. Publicarea în Monitorul Oficial al Regulamentului de navigație pe lacul Tarnița prin care se interzice navigația cu ambarcațiuni cu motor pe acest lac.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>