Dezbatere publică PUG. Derogări.

Dezbatere publică PUG. Derogări.

În după-masa zilei de 29 mai 2019, Cluj Hub a găzduit o dezbatere dedicată problemelor ce țin de Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca și provocările create în contextul evoluției urbanistice din momentul de față și din viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Regândirea și recalibrarea priorităților, analiza critică a problemelor, dezvoltarea de soluții dinamice necesare unui oraș Smart au fost principalele argumente care au ghidat discuția dintre specialiști și public.

Cu această ocazie, USR Cluj-Napoca a oferit nu numai un cadru profesional de discuție, ci a reușit să pună ideile dezbătute sub paladiul unui grup de experți, care au oferit nu numai o critică constructivă, ci au contribuit la articularea unor direcții de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung.

Este dezideratul nostru ca subiectele abordate și soluțiile oferite să devină instrumente utile comunității locale și autorităților, în încercarea de rezolvare a problemelor actuale și de planificare a viitorului nostru. Schimbarea începe la Cluj, nu este doar un slogan, este o viziune și un set de soluții prin care noi, prin USR Cluj-Napoca, ne vom aduce aportul în dezvoltarea locală, regională și națională.. Din 2021, când vom ajunge în administrația locală, vom da mai multă putere specialiștilor de a lua și implementa decizii în interesul locuitorilor orașului. 

În cadrul dezbaterii publice moderate de Levente Elek, Vicepreședinte Uniunea Salvați România, au luat cuvântul Șerban Țigănaș, Secretar General al Uniunii Internaționale a Arhitecților, Mihai Racu, Vicepreședintele filialei Cluj a Uniunii Arhitecților din România, Oana Poenaru, Președintele Asociației Salvați Bucureștiul, și Dragoș Dascălu, Specialist al Centrului pentru Mediu Construit..

Printre concluziile dezbaterii putem enumera câteva idei și propuneri pe care le vom relua în evenimente similare în curând:

  • Deși PUG actual stabilește reguli generale benefice pentru oraș trebuie să avem o administrație mai articulată în ceea ce privește planificarea orașului pentru a dezvolta un oraș care țintește să fie un pol regional în XXII.
  • Concentrarea tuturor investițiilor mari în Cluj-Napoca nu duce neapărat la creșterea calității vieții locuitorilor, iar ca alternativă trebuie să profităm mai mult de zona metropolitană, pentru a crea poli de dezvoltare locală alternativi.
  • Trebuie să acționăm preventiv pentru a dezumfla bula imobiliară în care se află orașul pentru a evita transmiterea problemelor în domeniul social, la prima briză de instabilitate economică.
    Trebuie să ne amintim tot timpul că orașul pe care îl construim e al copiilor noștri și să ne opunem fenomenelor de ghetoizare și gentrificare. Administrație trebuie să aibă un rol activ în a interveni acolo unde standardele de calitate ale vieții cetățenilor încep să scadă.
  • Conceptul de zonă verde e insuficient nuanțat în legislație, și avem nevoie de schimbări administrative care să elaboreze standarde de calitate pentru spațiile verzi, iar apoi să evalueze fiecare spațiu verde al orașului.
  • Trebuie să recunoaștem că urbanismul românesc a eșuat pentru a fost bazat doar pe legalitatea proiectelor. Nu tot ce e legal e și bun, iar aspirațiile oamenilor nu pt fi puse într-o lege.
  • Putem preveni derapajele create de proiecte imobiliare neoportune pentru cetățeni dacă acționăm împreună. E prea costisitor să construim un aparat represiv care acționează peste tot, dar cetățenii pot fi activi să facă sesizări, iar administrația are obligația de a interveni repede și eficient. De multe ori, abuzurile sunt înlesnite de lipsa unei comunități locale care să se organizeze și să militeze pentru un standard de calitate local.

Vom continua să organizăm astfel de evenimente și vom face tot posibilul ca propunerile sau ideile expuse cu această ocazie să fie promovate pe scena publică locală și să devină subiecte abordate la ieșirile în public ale filialei din Cluj. Schimbarea începe la Cluj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>