O ședință anunțată la ora 13:10, pentru ora 14:00 și care a durat 3 minute a reușit să modifice două contracte publice majore.

O ședință anunțată la ora 13:10, pentru ora 14:00 și care a durat 3 minute a reușit să modifice două contracte publice majore.

În 7 august a fost anunțată și convocată o ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca pentru aprobarea modificării Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (privind “Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca”), respectiv a Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca). Ambele au fost propuse spre modificare la inițiativa primarului.
Apreciem interesul autorităților locale pentru activitățile de deszăpezire și salubritate, însă nu putem înțelege graba și lipsa de transparență a acestui proces de modificare și prelungire a contractului existent. Aceste contracte și costurile aferente serviciilor prestate se ridică la sume considerabile, de aceea ar fi necesitat cel puțin o evaluarea a furnizorilor și o discuție mai amplă, nu doar o ședință ad-hoc de mai puțin de 3 minute. Primăria, pe această cale, a ratat din nou să arate că e o instituție transparentă, aflată în serviciul comunității și responsabilă cu gestionarea onestă și corectă a resurselor bugetare. Ne punem întrebarea legitimă dacă promisiunile din trecut ale autorităților locale privind implicarea cetățenilor în procesul decizional vor deveni vreodată o realitate în actuala configurație politică din Consiliul Local.


Totodată, reiterăm poziția deja exprimată de USR Cluj-Napoca, prin vocea președintelui filialei, George Trif: “Transparența decizională în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice este un pilon al dezvoltării durabile și al bunei guvernanțe de la nivelul local și național. Modificarea acestor contracte nu se poate face prin inițiative lipsite de transparență sau prin proceduri care nu permit o analiză a acestor modificări. Contractele publice sunt plătite din banii contribuabililor, iar accesul la informații înainte de modificarea acestor contracte este un drept al cetățeanului și nu o favoare din partea autorităților locale.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>